MSO practicum 1: Abstracte Klassen

Dit is de practicumopdracht van Paul Lammertsma, #0305235

Algemeen

De onderstaande voorbeelden roepen allemaal dezelfde Java klasse aan: Chart.class. Afhankelijk van de opgegeven parameters – in HTML – verschijnt er een ander soort grafiek. De parameters geven ook alle waarden op, die overigens zijn aan te passen door een waarde uit de combo list te selecteren, in het tekstvlak een nieuw getal opgeven en op enter te drukken.

Er worden zo veel mogelijk mogelijk fouten opgegeven. Mocht er een ongeldige invoerparameter aanwezig zijn, krijgt de gebruiker de mogelijkheid deze te herstellen. Hetzelfde gaat op voor een ongeldig invoer vanuit de text box.

Parameters

Chart.class accepteert vier parameters (plus de parameters voor iedere waarde van UNIVERSITEITEN):

Voorbeelden

Pie chart

Bar chart

Table chart


MSO practicum 1, #0305235