main
members
work
about me
The following Privacy Statement is only applicable to visitors who fall under Dutch law.

Privacy Verklaring

Persoonsgegevens
Paul.luminos.nl gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. E-mailadressen en gegevens in de Gebruikersprofiel wordt door Paul.luminos.nl verwerkt in het kader van het beheer van de lidmaatschap en het kunnen gebruik maken van Diensten bij Paul.luminos.nl. E-mailadressen zullen niet door Paul.luminos.nl openbaar gemaakt worden aan derden.
Uw wachtwoord blijven volstrekt geheim op Paul.luminos.nl. Deze wordt op een dusdanige manier opgeslagen dat hij dan ook niet te achterhalen is. Indien u uw wachtwoord vergeten bent, dient u daarom via een stappenplan uw wachtwoord opnieuw in te stellen.
Als u uw loginnaam geheim wilt houden, kunt u een weergavenaam opgeven in uw Gebruikersprofiel. Uw loginnaam wordt niet openbaar gemaakt, en dient verder uitsluitend voor de administratie van uw lidmaatschap.
Geplaatste Posts worden beoordeeld door beheerders om te controleren of de Gebruiker zich aan de Algemene Voorwaarden houdt. Paul.luminos.nl behoudt het recht om Posts aan te passen of te verwijderen met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.
Gebruikersstatistieken
Paul.luminos.nl legt gegevens vast over het gebruik van de Website. Statistische informatie zoals IP-adressen, browsertype, land van herkomst, type besturingssysteem, etc. wordt tijdelijk opgeslagen in een beveiligde database. Deze informatie wordt slechts gebruikt om de werking en beveiliging van de site te waarborgen.
Jouw rechten
Indien er door de Gebruiker een lidmaatschap aangevraagd is en Gebruikersprofiel opgesteld is, kan hij/zij zelf de inhoud van de Gebruikersprofiel aanpassen, of de lidmaatschap geheel opzeggen. Alle gegevens van de opgezegde Gebruikersprofiel wordt in het laatste geval verwijderd.
Als je wilt weten welke persoonsgegevens over jou zijn vastgesteld, als je persoonsgegevens wilt corrigeren en als je persoonsgegevens wilt laten wissen, of als je vragen hebt over de manier waarop Paul.luminos.nl met jouw persoonsgegevens omgaat, kan je met de beheerder van Paul.luminos.nl contact opnemen.
Cookies
Paul.luminos.nl gebruikt cookies om het gebruik van de site voor de Gebruiker te vergemakkelijken. De voorkeursstijl of -opmaak en gebruikersnaam en wachtwoord kunnen bijvoorbeeld worden opgeslagen in een cookie op jouw computer.
Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in je browser. Zie hiervoor de documentatie van jouw browser (in veel gevallen te vinden onder het menu 'Help'). Als je cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken of dat er van bepaalde diensten geen gebruik gemaakt kan worden.
Wijzigingen van de Privacy Verklaring
Paul.luminos.nl behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend gemaakt worden.
De Privacy Verklaring is voor het laatst bewerkt op 30 september 2006.
Members have extra privileges. You can login or register.
© 2005–2020 P. F. Lammertsma
No members currently online; 0 hits today by 0 unique users